N 61

LOT: L. G.

Չափսեր
Բաժակ. լայնություն 12 սմ, բարձրություն 6 սմ, պնակ. լայնություն 15սմ, բարձրություն 2.5սմ, թեյնիկ 21.5 սմ, բարձրություն 12 սմ
Մանրամասն
Թեյնիկ և բաժակ պնակով
Մոդել
Essence

Նման մոդել

N 10
L. G.

ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ

N 61
L. G.
N 61
L. G.
N 61
L. G.
N 61
L. G.
N 61
L. G.
N 61
L. G.