N 16

LOT: L. G.

Չափսեր
Բազկաթոռ: 65x100x110x40, ճոճվող աթոռ: 73x85x90x35, սուրճի սեղան: 30x100, լաունջ աթոռ 73x80x90x35, հատակի լամպ 190x70, սուրճի սեղան 40x75
Մանրամասն
Բազկաթոռ, աթոռ, սուրճի սեղաններ, հատակի լամպ
Մոդել
Cleo_Alu

ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ

N 16
L. G.
N 16
L. G.
N 16
L. G.
N 16
L. G.
N 16
L. G.
N 16
L. G.
N 16
L. G.
N 16
L. G.