N 118

LOT: L. G.

Չափսեր
Պահարան ցածր: Երկարություն 216սմ, բարձրություն 70սմ, պահարան բարձր: Երկարություն: 90սմ, բարձրություն 128սմ
Մանրամասն
Պահարան ցածր, պահարան բարձր
Մոդել
Doppler

Նման ապրանքներ

N 2
L. G.
N 17
L. G.
N 34
L. G.
N 38
L. G.
N 55
L. G.
N 26
L. G.
N 28
L. G.
N 29
L. G.
N 33
L. G.
N 35
L. G.
N 40
L. G.
N 27
L. G.
N 120
L. G.
N 45
L. G.
N 148
L. G.

ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ

N 118
L. G.