N 6

LOT: L. G.

Չափսեր
Երեք տեղանի բազմոց: լայնություն 248սմ, խորություն 107սմ, բարձրություն 98 սմ, երկտեղանի բազմոց: լայնություն 180սմ, խորություն 107սմ, բարձրություն 98 սմ
Մանրամասն
Երեք տեղանի բազմոց, երկտեղանի բազմոց
Մոդել
ATENE

Նման ապրանքներ

N 1
L. G.
N 4
L. G.
N 5
L. G.
N 7
L. G.
N 8
L. G.
N 9
L. G.
N 10
L. G.
N 14
L. G.
N 40
L. G.
N 44
L. G.
N 48
L. G.
N 49
L. G.
N 50
L. G.
N 51
L. G.
N 60
L. G.

ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ

N 6
L. G.
N 6
L. G.
N 6
L. G.
N 6
L. G.