N 4

LOT: L. G.

Չափսեր
Երեք տեղանի բազմոց: լայնություն 225սմ, խորություն 95սմ, բարձրություն 95սմ, երտեղանի բազմոց: լայնություն 165սմ, խորություն 95սմ, բարձրություն 95սմ
Մանրամասն
Երեք տեղանի բազմոց, երկտեղանի բազմոց
Մոդել
REGINA

Նման ապրանքներ

N 1
L. G.
N 5
L. G.
N 7
L. G.
N 6
L. G.
N 8
L. G.
N 9
L. G.
N 10
L. G.
N 14
L. G.
N 40
L. G.
N 44
L. G.
N 48
L. G.
N 49
L. G.
N 50
L. G.
N 51
L. G.
N 60
L. G.

ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ

N 4
L. G.
N 4
L. G.
N 4
L. G.
N 4
L. G.